Garantie Registratie

Registreer hier je voertuig!

Uw voertuig dient binnen 3 maanden na behandeling te zijn geregistreerd.

Dit kan uw applicatie center voor u verzorgen of u kunt het zelf doen. 

Niet geregistreerde voertuigen komen niet in aanmerking voor garantie tenzij schriftelijk anders overeengekomen  met IGL Coatings Benelux of uw applicatie center. 

Wij wensen u veel plezier met uw IGL Coating. 

IGL Coatings Garantie